Secretaris VVN afdeling Wijdemeren

Contactpersoon: Ivo Brons. 088-5248838
Vacaturenummer: 111 | Sluitingsdatum: 16 november 2018

Je gaat aan de slag binnen een team van enthousiaste vrijwilligers. Samen werk je aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle mensen in je eigen gemeente. Met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen. Als secretaris ben je de spin in het web van VVN afdeling Wijdemeren. Alle in- en uitgaande correspondentie verloopt via jou. Verder stel je in samenspraak met de voorzitter de agenda op voor de afdelingsoverleggen en zorg je voor de verslaglegging daarvan. Dat kan heel kort door de besluiten en actiepunten vast te leggen. Na elk kalenderjaar maak je het inhoudelijk jaarverslag waarin je met trots verslag doet van al het goede werk dat is verricht.

VVN afdeling Wijdemeren organiseert allerlei activiteiten, gericht op verkeersveiligheid. Als je het leuk vindt dan kan je daar ook een rol in spelen. Daarbij wordt altijd in onderling overleg bekeken wie welke activteiten samen oppakken. Het aantal uren dat je gaat steken in het vrijwilligerswerk hangt af van het aantal activiteiten waar je mee aan de slag gaat. Voorbeelden van afdelingsactiviteiten zijn het VVN Verkeersexamen, fietscontroles op de basisschool of het verzorgen van 'dode hoek' lessen.

Wij zoeken iemand die
Verkeersveiligheid belangrijk vindt en zich daarvoor graag wil inzetten.
Het leuk en gezellig vindt om zich samen in te zetten voor een goed doel.
Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Een servicegerichte houding heeft.

Wij bieden
De gelegenheid om samen met andere vrijwilligers aan de slag te gaan. Wij zijn een leuke groep vrijwilligers die een paar keer per jaar met elkaar overlegt over de projecten, de te verdelen werkzaamheden en de samenwerking met andere organisaties. 

Vanuit je bijdrage als secretaris zet je je op een nuttige manier in voor het belang van alle weggebruikers in je eigen gemeente. Verder betreft het een bestuursfunctie bij Veilig Verkeer Nederland en kan als zodanig prima op je CV en bijvoorbeeld LinkedIn worden vermeld.

Als bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland kun je rekenen op ondersteuning. Onze afdeling heeft een vaste contactpersoon binnen VVN waar je altijd terecht kunt met vragen. Daarnaast kun je via de VVN Academy allerlei gratis workshop en trainingen doen. Onkosten worden vergoed. En natuurlijk ben je WA verzekerd tijdens alle activiteiten die je voor Veilig Verkeer Nederland doet.

Wil je aan de slag of misschien eerst nog wat meer weten? Neem dan graag contact op. Mijn gegevens staan bovenaan deze omschrijving.