Penningmeester VVN Wieringerland

Contactpersoon: Ivo Brons. 088-5248832
Vacaturenummer: 110 | Sluitingsdatum: 01 november 2018

Wat ga je doen en voor wie?

Je gaat aan de slag binnen een team van enthousiaste vrijwilligers. Samen werk je aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in je eigen gemeente. Vanuit jouw rol als penningmeester stel je de jaarbegroting op, uiteraard op basis van input van de je collega-vrijwilligers. Verder zorg je voor de betalingen en monitor je de inkomsten en uitgaven door het jaar heen. Na afloop van het kalenderjaar stel je een eenvoudig financieel jaarverslag op. Je werkt met een eenvoudig administratief systeem dat aan de bankrekening is gekoppeld.

VVN afdeling Wieringerland organiseert allerlei activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid, vooral gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen. Bijvoorbeeld het VVN Verkeersexamen, dode hoek lessen op de basisschool en opfriscursussen voor oudere automobilisten. Bij het werken aan verkeersveiligheid is het goed om de krachten te bundelen. Als afdeling vorm je daarom een klankbord voor iedereen die zich actief wil inzetten voor veilig verkeer. Er zijn bijvoorbeeld ook verkeersouders, verkeersbrigadiers en soms bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Verder is de gemeente een partner in de uit te voeren activiteiten.

Wij zoeken iemand die

Er voldoening uit haalt om zich in te zetten voor een goed doel, zoals het vebeteren van de verkeersveiligheid in de eigen omgeving.

Een financiële achtergrond heeft of eerdere ervaring als penningmeester

Gewend is gestructureerd te werken

Wij bieden:

De gelegenheid om samen met andere vrijwilligers aan de slag te gaan. Wij zijn een leuke groep vrijwilligers die in onderling overleg de aktiviteiten verdeelt. Daarbij kijken we naar de voorkeuren van een ieder en de tijd die je beschikbaar hebt. In basis ga je natuurlijk met de financiën aan de slag. Regionaal wordt er één keer per jaar een bijeenkomst aangeboden waar je kennis kan maken met de vrijwilligers uit andere gemeenten en workshops kan volgen. Daar is dan ook een uitje aan gekoppeld, als dank voor je inzet.

Vanuit je bijdrage op financieel vlak zet je jezelf op een nuttige manier in voor het belang van alle weggebruikers in je eigen gemeente. Verder betreft het een bestuursfunctie bij Veilig Verkeer Nederland en kan als zodanig prima op je CV en bijvoorbeeld LinkedIn worden vermeld.

Als bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland kun je rekenen op ondersteuning. Onze afdeling heeft een vaste contactpersoon bij VVN waar je altijd terecht kunt met vragen. Daarnaast kun je via de VVN Academy allerlei gratis workshop en trainingen doen. Onkosten worden vergoed. En natuurlijk ben je WA verzekerd tijdens alle activiteiten die je voor Veilig Verkeer Nederland doet.

Locatie: Je gaat aan de slag in Wieringerland en omgeving.

Uren per week: Gemiddeld 2 uur per week. Het opmaken van de begroting en jaarrekening vergen tijdelijk meer tijd. Overleggen worden ingepland wanneer nodig. Indien gewenst is meer (inhoudelijk) werk op andere vlakken is altijd mogelijk.