Ondersteuning vrijwilligers

Als vrijwilliger wordt u bij Veilig Verkeer Nederland ondersteund en begeleidt bij uw vrijwilligerswerk. Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot de beroepsorganisatie. In de meeste gevallen heeft u in dit kader contact met Regionaal Steunpunt West. Vrijwilligers van een lokale afdeling of werkgroep kunnen bovendien een beroep doen op het provinciale bestuur.

Kennisdag

Jaarlijks organiseert Veilig Verkeer Nederland in iedere provincie een kennisdag voor de vrijwilligers. Op de kennisdag worden meerdere workshops aangeboden, waar u als vrijwilliger een keuze kunt maken. Bovendien komt u op de kennisdag in contact met vrijwilligers uit dezelfde regio en kunt u onderling ervaringen uitwisselen. Dit laatste wordt door vrijwilligers als heel waardevol ervaren.

Bijeenkomsten, nieuwsbrieven en startmap

Naast de kennisdag wordt u als vrijwilliger via diverse andere kanalen voorzien van inhoudelijke informatie. Hierbij valt te denken aan bijeenkomsten voor verkeersouders of afdelingen. Verder ontvangt iedere vrijwilliger het VVN Magazine (kwartaalblad), de landelijke nieuwsbrief en de regionale nieuwsbrief. Daarnaast ontvangt iedere nieuwe vrijwilliger de 'Wegwijzer', een handige informatiemap met daarin tips voor vrijwilligers.