Vier rijbewijzen ingenomen

Een beperkt aantal, maar wel zware overtredingen.

Tijdens twee alcoholcontroles afgelopen 10 en 11 februari in Amsterdam zijn bijna 1.400 automobilisten gecontroleerd. Hierbij werkten politie, het VVN campagneteam en de Vervoerregio Amsterdam samen. Bij 7 bestuurders is een proces verbaal opgemaakt. Vier van hen moesten ter plekke het rijbewijs inleveren. Een andere overtreder bleek helemaal geen rijbewijs te hebben. Een klein deel had dus te veel gedronken, maar daaronder bleek een groot deel ruim over de limiet van een half promille heengegaan te zijn. Dat zijn automobilisten die een serieus gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Des te meer in combinatie met de sneeuwval op de 11e. Controles blijven dus van groot belang als onderdeel van de gehele aanpak om verkeersveiligheid te bevorderen.