Kleurrijke Kennisdag

Hoe zijn de kennisdag en districtsledenvergadering verlopen? Les verder voor een indruk van Koos van Beveren, bestuurslid van de afdeling Den Helder.

Als we met de auto het mediapark in Hilversum oprijden en onder een stralend zonnetje het fonkelende, kleurrijke gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor ons zien oprijzen, besef ik dat ons bestuur geen geschiktere locatie had kunnen uitkiezen. Het opzienbarende complex met glazen gevelplaten straalt onmiskenbaar elan en allure uit. Ik bedenk dat deze verfrissende uitstraling ook het kenmerk is van Veilig Verkeer Nederland. Een eigentijdse en innovatieve organisatie, voortdurend op zoek naar vernieuwing en verdere professionalisering. Doelmatig en effectief worden steeds de modernste technieken en middelen ingezet.

Jaap Drupsteen
Na de inloop met koffie leiden enthousiaste gidsen ons rond. Zij laten weten dat grafisch ontwerper Jaap Drupsteen het exterieur van het in 2006 gereed gekomen gebouw ontwierp. Onze gids wijst erop dat we in de kleurpatronen en in het reliëf van de glasplaten taferelen kunnen ontwaren die rechtstreeks aan filmbeelden uit onze nationale televisiegeschiedenis zijn ontleend. In de geabstraheerde figuren zie ik na enige tijd  verbeeldingen uit ons collectieve geheugen op een kunstzinnige wijze tot uitdrukking gebracht. Ik ben zeer onder de indruk.

In de catacomben
Ook als wij later in de catacomben van het gebouw zijn afgedaald en een blik mogen werpen in één van de enorme kluizen, knipper ik even met mijn ogen. Hier blijkt een duizelingwekkende hoeveelheid film- en magneetbanden te zijn opgeslagen. Ik realiseer mij dat het een mega klus moet zijn geweest om alleen al dit materiaal te digitaliseren en bedenk dat er nog tientallen van deze kluizen in het complex zijn ondergebracht. Via de lift leidt de gids ons naar een hoger gelegen verdieping waar we een ruimte betreden met een enorme collectie radiotoestellen. Hier tref ik een oud, bakelieten toestel aan dat direct nostalgische gevoelens oproept en mij terug voert naar mijn prille kinderjaren. Een periode die aan ons huidige, digitale tijdperk voorafging en mij opeens veel romantischer toeschijnt.

Vernieuwd meldpunt
Als we daarna het lokaal betreden waar Astrid Benschop, een workshop zal geven, moet bij mij de knop nog even om. Maar ik ben al snel bij de les wanneer we informatie en uitleg krijgen over het vernieuwde meldpunt. Een actueel onderwerp dat onze aandacht meer dan waard is. Ook Jan Folkerts en Marjolein Vonhof zijn present om hun rol als meldpuntmedewerker nader toe te lichten. Ik begrijp dat het Participatiepunt meer functionaliteiten heeft gekregen en momenteel fungeert als een soort drieluik waarmee een directe koppeling tot stand wordt gebracht tussen het meldpunt, de buurtacties en het buurtlabel. Na met behulp van een computer of i-phone op het meldpunt te zijn ingelogd, ziet men op het scherm een overzichtelijk keuzemenu. Aan de hand hiervan kan in vier stappen een gevaarlijke verkeerssituatie heel eenvoudig worden gemeld. Het is de verkeersmedewerker die deze meldingen analyseert en terugkoppelt. Ook zal hij de contactpersoon van de betreffende gemeente in kennis stellen, opdat eveneens op lokaal niveau en in de wijk actie kan worden ondernomen. Hierbij kan assistentie worden verleend door bijvoorbeeld de buurtcoach, een verkeerskundig consulent, of een lasergun- teamlid. Al vanaf het begin blijkt het meldpunt een groot succes. Zo vernemen we dat er alleen al in Regio West per maand gemiddeld 100 meldingen worden gedaan.         

Nieuwe kleding
Na de workshop laten we ons de heerlijk belegde, luxe broodjes goed smaken. Onderwijl showen onze regiomedewerkers de nieuwe kledinglijn. Er is geen catwalk aanwezig, maar die blijkt ook niet nodig. Met lichte tred lopen de medewerkers langs de tafeltjes. De kleding zit als gegoten. We mogen de jassen, jacks, vesten en shirts aanraken en betasten, opdat we zelf kunnen ondervinden hoe prettig het materiaal aanvoelt. We zien hoe de kleding beschermend, maar ook soepel rond het lichaam sluit. Ik ben uitverkoren om zelf te ervaren hoe lekker de jas zit. In de imposante ruimte waar we ons bevinden harmonieert de nieuwe kleurstelling wonderbaarlijk met het verfrissende kleurenpalet van het binnenvallende licht. De nieuwe outfit valt bij ons bijzonder in de smaak.

Praktisch verkeersexamen
Ondertussen maken we ons op voor het tweede deel van deze kennisdag. Hierbij kunnen we kiezen uit de workshop ‘ledenwerven’ en de workshop ‘praktisch verkeersexamen’. Ik kies voor de laatste. Graag zou ik zelf enige inbreng hebben. In het bijzonder als het gaat om de verschillende beoordelingscriteria, zoals die bij het afnemen van het praktische verkeersexamen momenteel worden gehanteerd. Ik vraag mij af of deze niet beter kunnen worden gestandaardiseerd. Frank Meijer die de workshop verzorgt laat weten dat de enquête over het praktische verkeersexamen onder de leden veel nuttige reacties heeft opgeleverd. Bij het organiseren van een fietsexamen blijft de bestaande handleiding met de daarin aangegeven richtlijnen een belangrijke leidraad. Maar het blijkt geen kwaad te kunnen om in kleine groepjes van gedachten te wisselen over o.a. de route, de fietskeuring, de normering en de wijze waarop je informatie kunt delen met verkeersouders.

Innovatie blijft sleutelwoord
Zo zou er voor de waarnemers op de controleposten een app kunnen worden aangemaakt en voor de foutenregistratie in plaats van een klembord een tablet kunnen worden verstrekt. De uitslagen kunnen dan direct na afloop van het examen worden verwerkt en nog dezelfde dag bekend worden gemaakt. Toekomstmuziek? In principe is de techniek al voorhanden. We vernemen voorts dat de planningswebsite van VVN in 2017 gedurende een bepaalde periode ook beschikbaar komt voor de scholen. Innovatie blijft het sleutelwoord, ook als het gaat om het schriftelijke examen dat in 2018, in aansluiting op de vernieuwde educatielijn, digitaal zal worden aangeboden. Tevens zijn er op dit moment nieuwe producten in ontwikkeling, die naar verwachting eveneens in 2018 beschikbaar zullen komen.   

Ledenvergadering
Het sluitstuk van deze informatieve dag is de algemene ledenvergadering. Diverse mutaties in het bestuur worden ons ter kennis gebracht. Zo treden Jaap en Bert regulier af. En ook Marlène is helaas genoodzaakt haar functie neer te leggen. Het is nooit leuk om afscheid te moeten nemen van mensen die  inmiddels vertrouwde gezichten hebben gekregen en zich zo actief voor de vereniging hebben ingezet. Tegelijkertijd is het ook verheugend dat er opnieuw mensen zijn die het stokje willen overnemen en bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. We bedanken Jaap, Bert en Marlène en begroeten Kees als nieuwe voorzitter. Ook Rutger wordt als aspirant lid hartelijk welkom geheten.

Omdat ook de afgetreden penningmeester Jan van Duijn deze avond niet aanwezig kon zijn worden de financiën van het district deze keer door Ivo toegelicht. Noord Holland blijkt als grootste district de meeste financiën te hebben binnengehaald.  Vragen over de het financiële plaatje weet hij verder afdoende te beantwoorden.

Inspirerende dag
Vervolgens werpt het bestuur de vraag op of de kennisdagen nog wel op deze wijze moeten worden georganiseerd. De opkomst is vaak zeer teleurstellend. Ik kijk rond en tel uit onze regio zestien leden. Inderdaad een bijzonder lage opkomst. En dat terwijl er kosten noch moeite zijn gespaard om er een mooie, interessante en vooral inspirerende dag van te maken. Een dag die volop kansen bood om contacten te leggen, collega’s te ontmoeten en om elkaar te enthousiasmeren. Ik heb niet onmiddellijk een antwoord op de gestelde vraag, maar ben ervan overtuigd dat de mensen die er vandaag zijn, beslist ook een volgende keer van de partij zullen zijn. Hoe bereik je degenen die de kennisdagen keer op keer aan zich voorbij laten gaan? Er wordt gesuggereerd volgend jaar tijdens Sail en de marinedagen in Den Helder een kennisdag te organiseren. Misschien dat er als extra attractie nog een rondvaart in een klein marinevaartuig aan kan worden toegevoegd.   

Schokkende cijfers
Nadat de afgetreden bestuursleden in de bloemetjes zijn gezet en Jaap na 13 jaar trouwe dienst het speldje en de oorkonde ‘lid van verdienste’ dankbaar in ontvangst heeft genomen, draagt hij de bestuurshamer aan zijn opvolger over. Het is nu tijd voor de rondvraag. De heer van Hasselt maakt van de gelegenheid gebruik onder de aandacht te brengen dat er in Nederland 2700 ongevallen hebben plaatsgevonden met de scootmobiel. Maar liefst 800 mensen dienden voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis. Schokkende cijfers! Hij pleit ervoor dat de gemeentes deze vervoermiddelen pas beschikbaar stellen als de bestuurders eerst met succes de scootmobielcursus hebben afgelegd. Hij vraagt het bestuur er bij de overheid op aan te dringen dat deze cursus verplicht wordt gesteld. Ik zie mijn buurman instemmend knikken, maar bedenk pas later dat we de heer van Hasselt best wat nadrukkelijker hadden mogen bijvallen.  

In de auto op weg naar huis praten we nog wat na. Een kennisdag in Den Helder en een rondvaart in de Helderse haven is misschien zo gek nog niet…

Koos van Beveren