Bestuurlijk vrijwilliger

Bestuurlijke vrijwilligers zijn actief in afdelings- en districtsbesturen en in het landelijk bestuur. De bestuurder vertegenwoordigt de vereniging en beslist mee over belangrijke verenigingsontwikkelingen.

Bestuurlijke vrijwilligers zijn de spil bij het uitzetten van VVN-activiteiten
•Zij zetten (jaar)plannen uit en zorgen op hoofdlijnen voor uitvoering aan die plannen
•Zij zitten aan tafel bij overheden om verkeersveiligheid op de politieke agenda te zetten
•Zij onderhouden contacten met diverse (maatschappelijke) organisaties in het werkveld verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid

Iets voor u?

Besturen kan bij Veilig Verkeer Nederland op verschillende niveaus; bij onze lokale afdelingen, bij de districten op provincieniveau of landelijk in het hoofdbestuur. Kijk bij vacatures voor een overzicht van beschikbare functies, of neem (vrijblijvend) contact met ons op.