Persberichten

Verkeersexamen Julianadorp/Den Helder

Praktische verkeersexamen

Nadat de basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 vorige maand eerst het theoretische verkeersexamen aflegden, volgt op woensdag 11 mei en donderdag 12 mei in respectievelijk Julianadorp en Den Helder het praktische gedeelte van dit examen. Best spannend in deze toch al  hectische periode, waarin ook de zo belangrijke eind- of entreetoets op de basisschool al zoveel begrijpelijke nervositeit veroorzaakte. En dan gaan direct na de meivakantie heel veel kinderen ook nog op schoolkamp. Onderwijl kijken zij al halsreikend uit naar de grote vakantie. Het is voor de leerlingen beslist geen peulenschil om zich bij het rumoer rondom alle activiteiten op school, bovendien te concentreren op het praktische verkeersexamen. Hier wordt soms te geringschattend over gedacht. Daar komt nog bij dat er achterliggende weken fietskeuringen op school plaatsvonden, die van de kinderen en de ouders eveneens extra aandacht vroegen. Het is voor de scholen vaak een heksentoer om alle activiteiten goed in te plannen en op elkaar af te stemmen. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Het is daarom verheugend dat bijna alle basisscholen in Den Helder en Julianadorp aan het praktische verkeersexamen zullen deelnemen en dat de betekenis hiervan, in relatie met de verkeersveiligheid, op de juiste waarde wordt geschat. Het examen vormt het afsluitende deel van de verkeerseducatie, waarmee doorgaans al in onderbouw wordt gestart.  

Maatschappelijke stage

Voor veel leerlingen in het middelbaar onderwijs is het voorjaar meestal een periode waarin zij hun maatschappelijk stage vervullen. Ook best spannend. Zeventien scholieren van de Mavo aan Zee kozen voor een stage bij Veilig Verkeer Nederland en willen bij de organisatie van het praktische verkeersexamen de nodige assistentie verlenen. Zij zullen in het bijzonder ondersteuning bieden aan de observatoren die vanaf hun controleposten langs de kant van de weg de verrichtingen van de passerende examenkandidaatjes zullen beoordelen. De belangrijkste taak van de stagiaires zal erop zijn gericht snel te anticiperen en daadkrachtig in te grijpen bij dreigend gevaar. Dit vraagt van hen dat zij voortdurend waakzaam en alert zijn. Deze taak maakt deze scholieren tegelijkertijd meer bewust van de eigen, niet altijd voorbeeldige, verkeersgedragingen en dit geldt misschien ook wel voor de volwassenen die bij hun waarnemingen het hart weleens in de keel voelen kloppen.  

Fietscontroles

Gebleken is dat de jaarlijkse controle van de fietsen op de scholen vruchten begint af te werpen. De fietsen blijken in een betere staat van onderhoud te verkeren dan voorgaande jaren. De tijd en aandacht die scholen aan het verkeersonderwijs besteden zijn af te lezen aan de resultaten. Ook die vertonen een opgaande lijn. Bijna alle kinderen slaagden voor het theoretische examen in één keer. Het blijkt alleen nog niet zo eenvoudig om de vergaarde kennis in de praktijk toe te passen. Gebrek aan fietservaring en onwennigheid zijn hier doorgaans debet aan. Op dit vlak is dus nog een wereld te winnen. Voor heel veel leerlingen zou een verkeerstuin in Den Helder wel eens uitkomst kunnen bieden. 

meer

Verkeersexamen 2016 Beverwijk Heemskerk

Beverwijk, 26 april 2016.

Verkeersexamen Basisscholieren uit groep zeven.

Vele honderden Heemskerkse en Beverwijkse basisschoolleerlingen uit groep zeven hebben maandag, dinsdag, woensdag en donderdag het fietsexamen afgelegd.

 

De route was hier en daar anders dan voorgaande jaren doordat er in Beverwijk en Wijk aan Zee  aan de wegen gewerkt werd. De kinderen gingen één voor één van start, bij drukke kruisingpunten kwamen de van oranje hesjes voorziene kinderen elkaar tegen, maar bleven ook daarna netjes achter elkaar fietsen. De kinderen hadden het weer mee. Op veel punten langs de route zaten ouders of opa en oma in het zonnetje om de van een nummer voorziene leerlingen een waardering te geven.

In totaal 716 scholieren deden mee aan het verkeersexamen, dat werd gehouden door de gemeentes en scholen, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Eerder deden de leerlingen van groep 7  op de basisschool al een VVN theorie examen. Er waren 9 leerlingen gezakt, de fouten waren o.a. door rood licht rijden, onzeker deelnemen aan het verkeer, eigen route rijden, niet geoefend en daardoor onzeker.


Over Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

meer