Partnership mogelijkheden

Om ons werk te kunnen doen, gaan we voor samenwerking met bedrijven. Door sponsor of partner te worden, helpt u ons èn werkt u aan een positief imago voor uw bedrijf. Bovendien laat u zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor u geen loze kreet is.

Verkeersveiligheid in uw bedrijf

Bedrijven kunnen Veilig Verkeer Nederland steunen in het nastreven van de missie 'Iedereen veilig over straat'. Dit is mogelijk door te participeren in tal van activiteiten die wij organiseren voor het bedrijfsleven. Hiermee vergroot u de veilige mobiliteit van uw medewerkers en laat u zien dat u verkeersveiligheid in de praktijk brengt. Lees hier wat we doen met bedrijven.

Veilig Verkeer Nederland als uw partner

Veilig Verkeer Nederland streeft haar missie na door zoveel mogelijk mensen te motiveren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. Dit doen wij op lokaal, regionaal en op landelijk niveau met acties en projecten. Hiervoor zijn op continue basis financiën, mankracht en middelen nodig. Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk:

  1. Partnership: een zakelijke overeenkomst op strategisch niveau, waarbij de partner nauw betrokken wordt bij de invulling en uitvoering van activiteiten. Een gezamenlijk overeen te komen financiële bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling maakt deel uit van het partnership.  
  2. Sponsoring: een vorm van samenwerking, waarbij de sponsor een financiële bijdrage levert aan een VVN-project of -evenement. Het sponsorship kan ook uitgroeien naar een partnership. Sponsoring is ook mogelijk op strategisch niveau. Bekijk hier de bestaande sponsoracties.
  3. Bartering: het ruilen van producten en/of diensten die in waarde aan elkaar gelijk zijn. Dus nadrukkelijk ook het uitwisselen van kennis. Bartering kan zowel onderdeel uitmaken van sponsoring als van een partnership.

Aan de verschillende vormen van samenwerking zijn tegenprestaties verbonden. Na een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden wordt een overeenkomst opgesteld waarin de inhoudelijke, communicatieve en financiële componenten worden vastgelegd. Partners zijn automatisch VVN-Bedrijfslid.

Uw voordelen:

  • U profiteert van het sterke positieve merk Veilig Verkeer Nederland, door het partnership in uw eigen uitingen te benoemen
  • Uw organisatie is zichtbaar in verschillende uitingen van Veilig Verkeer Nederland 
  • U toont maatschappelijke betrokkenheid door uw organisatie te verbinden aan Veilig Verkeer Nederland
  • Uw organisatie is nauw betrokken bij de activiteiten van Veilig Verkeer Nederland en kan meedenken over de invulling en de uitvoering
  • U maakt deel uit van het professionele netwerk van Veilig Verkeer Nederland
  • U doet nieuwe inspiratie op doordat Veilig Verkeer Nederland met een andere 'bril' naar zaken kijkt

Wij verwelkomen u graag als partner! Neem vrijblijvend contact met ons op.